Публікація

РЕКОМЕНДАЦІЇ – 2017

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Право на життя, захист від катувань та поганого поводження

Профільним комітетам ВРУ ініціювати національне обговорення питань реформи сектору безпеки з подальшою розробкою відповідної стратегії та плану дій для захисту права на життя населення під час надзвичайних ситуацій та надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

Кабінету Міністрів України забезпечити виконання Національної стратегії у сфері прав людини та перегляд Плану заходів на її реалізацію з урахуванням потреби захисту прав людини у зв’язку зі збройним конфліктом.

Міністерству оборони України, МВС України підвищити ефективність заходів для забезпечення захисту цивільного населення, яке проживає поблизу лінії зіткнення, в тому числі – механізму евакуації установ, де утримуються особи, які перебувають під опікою чи піклуванням (установи з виконання покарань, психіатричні та інтернатні заклади тощо). У необхідних випадках забезпечити спільно з іншими органами влади евакуацію населення з наданням належного тимчасового житла.

Міністерству оборони України, Генеральному штабу ЗСУ тримати у фокусі постійної уваги питання суворої заборони використання зброї невибіркової дії у населених районах та дотримання особовим складом вимог міжнародного гуманітарного права.

Міністерству оборони України ініціювати активніше очищення територій від мін, інших вибухонебезпечних залишків та небезпечних об’єктів (зруйновані будівлі, мости, військова техніка).

Профільним комітетам ВРУ ініціювати внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та законів про правоохоронні органи для забезпечення обов’язкового відеозапису допитів та оснащення місць перебування затриманих осіб у приміщеннях правоохоронних органів пристроями відеозапису з метою запобігання застосуванню катувань та жорстокому поводженню.

Міністерству юстиції, ДПтСУ, МВС України розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект щодо підвищення ефективності діяльності Національного превентивного механізму через надання додаткових повноважень для забезпечення виконання його рекомендацій; визначення повноважень щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної та іншої відповідальності винних у неналежному поводженні посадових осіб та щодо можливостей вживати інших негайних заходів реагування, обов’язкових до виконання відповідними посадовими особами.

ДПтСУ у процесі розробки положень в’язничної реформи, керуючись засадами ефективної соціальної реабілітації, забезпечити реалізацію таких напрямків:

 • зменшення кількості засуджених та збільшення фінансування в’язничної системи як підстава для системного оновлення матеріальної бази, кадрового складу та підходів до організації виконання покарань;
 • відмова від застосування спецпідрозділів за відсутності групових заколотів;
 • неможливість застосування кримінальної відповідальності за дрібні дисциплінарні проступки;
 • скасування інституту внутрішньосистемних слідчих.

Органам судової влади у процесі здійснення судової реформи і оновлення корпусу суддів впроваджувати тимчасові заходи, що унеможливлять обмеження таких природних прав засуджених, як право на життя і здоров’я, особисту свободу.

ДПтСУ спільно з МОЗ розробити план включення системи пенітенціарної медицини до загальнодержавної системи охорони здоров’я, не допускаючи погіршення рівня медичного обслуговування засуджених.

Міністерству юстиції погодити медичні акти ДПтСУ щодо надання медичної допомоги з міжнародними стандартами, враховуючи практику ЄСПЛ. Забезпечити належне фінансування медичної допомоги ув’язненим.

Профільним комітетам ВРУ спільно з ДПтСУ розробити механізм евакуації та добровільного переведення осіб, засуджених до початку конфлікту, на підконтрольну урядові України територію незалежно від реєстрації місця їхнього проживання для забезпечення можливості спілкування із членами сім’ї. Ініціювати розробку заходів із забезпечення соціальної, психологічної та іншої підтримки членів сім’ї осіб, які силоміць утримуються в місцях несвободи на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим без належних правових підстав.

Право на справедливий суд

Кабінету Міністрів України забезпечити виконання рекомендацій Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, викладених у доповідях Управління Верховного Комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини, зокрема в частині обов’язку правоохоронних органів України забезпечити доступ затриманого до адвоката одразу після ув’язнення й утримуватися від вчинення будь-яких слідчих дій за відсутності останнього.

Міністерству юстиції розширити виключні обставини перегляду судових рішень не тільки через установлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань під час вирішення певної справи судом, а й іншими міжнародними юрисдикційними органами, зокрема Комітетами ООН.

Міністерству юстиції, Судовій адміністрації України передбачити повідомлення про виклик до суду (судова повістка) через місцеві засоби масової інформації для осіб, місце перебування яких невідоме (для забезпечення доступу до суду мешканців окупованих територій та учасників АТО).

Судовій адміністрації України розробити для судів методику визначення майнового стану особи для прийняття судом рішення про відстрочення або розстрочення сплати судового збору на певний строк, зменшення його розміру чи звільнення від його сплати.

 Право на приватність

 Кабінету Міністрів України забезпечити виконання центральними органами виконавчої влади, у віданні яких перебувають місця несвободи, міжнародних стандартів, Конституції України та законів України щодо права осіб на приватність.

Кабінету Міністрів України припинити будь-які контакти Пенсійного фонду України з органами Російської Федерації, які мають наслідком передавання персональних даних громадян України  органам держави-агресора.

Свобода пересування

 Кабінету Міністрів України:

 • скасувати дозвільну систему для перетину лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей і запровадити процедуру паспортного контролю, аналогічну процедурі контролю під час перетину державного кордону;
 • відновити регулярне пасажирське сполучення (залізничне та автобусне) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей;
 • скасувати обмеження для пересування мешканців населених пунктів, які розташовані у «сірій зоні»;
 • посилити контроль за процедурою проходження КПВВ, зробити прозорою процедуру громадського нагляду за проходженням мирними мешканцями контрольних пунктів пропуску, відкрити більше «віконець» для зведення до мінімуму черг на пунктах пропуску. Змінити нормативну документацію і практику роботи КПВВ у разі обстрілу прилеглих територій з метою захисту людей, які перетинають лінію розмежування;
 • спростити доступ для громадян України, які виїжджають із території Криму і в’їжджають на неї, та забезпечити їхнє право власності шляхом внесення змін до Постанови №1035, яка регулює перетин адміністративного кордону, зокрема, визначити перелік товарів та особистих речей, перевезення яких через пункт в’їзду-виїзду заборонено (а не дозволено), врегулювати порядок перетину пункту в’їзду-виїзду на вантажівках та з домашніми тваринами, не прирівнювати у законодавстві та на практиці пунктв’їзду-виїзду (адміністративний кордон) між материковою частиною України та Кримом до міжнародного кордону.

Право на свободу та особисту недоторканість

Верховній Раді України:

– прискорити розгляд проектів законів про правовий статус осіб, зниклих безвісти (реєстр. №5435 від 22.11.2016), про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо генетичної ідентифікації військовослужбовців) (реєстр. №2001а від 03.06.2015);

– прискорити ратифікацію Римського Статуту Міжнародного кримінального суду.

Кабінету Міністрів України забезпечити виконання рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо порушення права на свободу і особисту недоторканність у місцях несвободи.

Генеральній прокуратурі України, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Службі безпеки України забезпечити ефективне розслідування злочинів, пов’язаних із насильницьким зникненням і незаконним обмеженням свободи.

Свобода думки, совісті та віросповідання

Міністерству інформаційної політики України виробити чіткі умови та критерії протидії інформаційній війні та гібридним загрозам, за яких обмеження допускалися б лише на підставі закону та з урахуванням міжнародних стандартів. Під час формування та реалізації політики у сфері державно-церковних відносин вживати заходів із протидії міжконфесійним конфліктам, використання релігійних громад для просування державного стратегічного наративу.

Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України вжити заходів із протидії обмеженню свободи совісті.

Міністерству закордонних справ України використовувати правові та міжнародні механізми для захисту свободи совісті та релігійних організацій на тимчасово окупованій території та в окремих районах Донецької та Луганської областей, на території яких уряд України не здійснює своїх повноважень.

Свобода мирних зібрань

Національній поліції України на основі Конституції України, ЄКПЛ та практики ЄСПЛ, а також відповідних документів ОБСЄ та Венеційської Комісії забезпечити постійне навчання поліцейських щодо гарантування безпеки мирних зібрань.

Верховній Раді України у зв’язку з Указом Президента України від 29 грудня 2017 р. №449/2017 «Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів» забезпечити наступність у розгляді справ судами, зокрема «справ Майдану».

Міністерству юстиції України в межах реалізації Плану заходів з виконання Національної стратегії у сфері прав людини здійснювати моніторинг реалізації Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» у частині змін до КАСУ щодо порядку обмеження свободи мирних зібрань. За результатами моніторингу підготувати пропозиції щодо доцільності прийняття законопроектів реєстр. №3587 і №3587-1 та необхідності подальших змін до законодавства для забезпечення свободи мирних зібрань.

Свобода об’єднань

Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України виключити в подальшому внесення законодавчих ініціатив, які обмежують свободу об’єднань та в цілому порушують громадянські права. Забезпечити на рівні закону і на практиці створення та підтримку сприятливого середовища для громадянського суспільства у відповідності до прав, закріплених у МПГПП, Декларації ООН про правозахисників та резолюціях Ради з прав людини 22/6 про захист правозахисників, 27/5 про безпеку журналістів та 27/31 про простір громадянського суспільства. Щонайменше слід гарантувати свободу об’єднань, свободу громадянському суспільству функціонувати без свавільних втручань держави, спілкуватися та співпрацювати, звертатися по фінансування і захист держави та одержувати його.

Верховній Раді України скасувати закон №6172, що вимагає від працівників неурядових організацій подавати до органів влади декларації про майновий стан.

Верховній Раді України скасувати статтю 186-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка встановлює відповідальність за керівництво або участь у незареєстрованих об’єднаннях громадян[1].

Право власності

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя розв’язати проблему захисту права матеріальної власності, зокрема у частині спрощення та доступності процедури судового захисту.

Кабінету Міністрів України здійснити комплекс заходів, спрямованих на подолання корупції на рівні держави в цілому і у сфері земельних відносин зокрема.

Кабінету Міністрів України розв’язати питання щодо системного невиконання рішень національних судів, які захищають власність. Забезпечити якнайшвидшу реалізацію положень Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» і виділення достатніх фінансових ресурсів на його виконання.

Кабінету Міністрів України поетапно зняти мораторій на відчуження та зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Розробити законопроекти, за допомогою яких буде забезпечено справедливий, некорумпований, вільний ринок землі.

Кабінету Міністрів України удосконалити захист прав власників земельних ділянок, створити механізми протидії силовому захопленню цих земель, прийняти законодавчі акти, які б урегулювали основні аспекти функціонування ринку землі.

Кабінету Міністрів України удосконалити механізм зміни цільового призначення земельних ділянок та встановити чіткі критерії, за допомогою яких визначатимуться можливості або обмеження у використанні земельної ділянки.

Кабінету Міністрів України створити ефективний та всеосяжний адміністративний механізм реституції та компенсації за майно, зруйноване та (або) пошкоджене в результаті збройного конфлікту.

Гідний рівень життя

Кабінету Міністрів України:

 • удосконалити розрахунок прожиткового мінімуму, зокрема затвердити новий набір продуктів харчування та набір непродовольчих товарів та послуг, затвердити нову методику розрахунку цього показника;
 • у повному обсязі передбачати фінансування закріплених у законодавстві гарантій дотримання соціально-економічних прав, припинити практику «ручного керування» під час установлення розмірів соціальних допомог;
 • відновити та / або запровадити програми доступного житла. Створити належні умови для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

ДФС України розробити наказ «Про затвердження Антикорупційної програми Державної фіскальної служби України на 2018 рік» та в подальшому готувати аналогічні накази, що дозволить вчасно визначити та підготувати конкретні заходи щодо запобігання корупційним порушенням у ДФС України.

ДФС України започаткувати практику громадського обговорення результатів застосування до платників податків різних «пільгових режимів», наприклад, «податкових канікул» з метою визначити, наскільки вони виправдали очікування та чи дійсно сприяли реалізації права на вільну економічну діяльність і підтримку з боку держави та уповноважених державних органів.

ДФС України спільно з МінТОТ України розробити з участю громадськості та впровадити системну програму заходів підтримки малого та середнього підприємництва на тимчасово окупованих територіях та у регіонах, розвиток яких зазнав негативного впливу через збройний конфлікт на Сході України.

ДФС України практикувати поетапне розширення інструментів захисту прав підприємців з боку бізнес-омбудсмана, переймати інституційний розвиток цього напряму за зразком системи Омбудсман+, що позитивно зарекомендувала себе у практиці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

ДФС України автоматизувати процедуру попереднього митного оформлення та максимально наблизити вимоги щодо формування документів, які вимагаються від зацікавлених осіб, до міжнародного зразка, щоб виключити необхідність дотримання «внутрішніх» стандартів, котрі суттєво відрізняються від міжнародних та ускладнюють таку процедуру в Україні.

Право на освіту

МОН України розробити ефективні механізми та процедури запровадження норм Закону України «Про освіту», серед яких: моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості освіти, підзвітність школи перед громадою і суспільством та прозорість витрачання державних і недержавних фінансових надходжень.

МОН України реалізовувати інформаційно-просвітницьку роз’яснювальну роботу щодо поширення та популяризації інклюзивного підходу у забезпеченні доступу до освіти. Розробити спеціальні програми та навчальні посібники для дітей із різними нозологіями інвалідності, забезпечити загальноосвітні та спеціальні навчальні заклади цими посібниками. Забезпечити систему підготовки педагогічних працівників у галузі форм, методів роботи з дітьми, які мають інвалідність, а також навичок надання першої медичної допомоги дітям, які мають проблеми зі здоров’ям.

МОН України розробити систему комплексних заходів, спрямованих на розширення доступу ромів до освіти, базуючись на аналізі їхніх освітніх потреб та принципах деізоляції.

МОН України розробити й затвердити Загальнодержавну програму з освіти у сфері прав людини, яка має стати базою для розробки державних стандартів і обов’язково долучити до цього процесу зацікавлені громадські організації.

МОН України розвивати можливості дистанційної та екстернатної освіти, особливо для мешканців тимчасово окупованих територій, водночас регулюючи навантаження і тарифікації вчителів, які проводять дистанційне навчання, максимальну кількість учнів у класі.

МОН України підтримувати розширення та реалізацію прав студентів в управлінні вищими навчальними закладами та імплементації інших новацій Закону України «Про вищу освіту».

Протидія дискримінації

Верховній Раді України прийняти у другому читанні і в цілому проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» від 20.11.2015 №3501, розширивши перелік захищених ознак за аналогією із Кодексом Законів про працю.

Верховній Раді України повернутися до розгляду проекту Закону «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби із цими явищами» від 14.11.2016 №0119, ратифікувавши міжнародний договір без застережень.

Кабінету Міністрів України удосконалити законодавство щодо розслідування та відповідальності за злочини на ґрунті нетерпимості.

Участь в управлінні державними справами

Верховній Раді України невідкладно розглянути та ухвалити законодавчі ініціативи, спрямовані на забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, у тому числі щодо участі у місцевих виборах.

Верховній Раді України під час удосконалення виборчого законодавства враховувати рекомендації міжнародних та регіональних організацій, зокрема Венеціанської комісії щодо забезпечення виборчих прав громадян, формування виборчих округів, фінансування політичних партій, виборчої агітації, функціонування інституцій із проведення виборів, використання у виборчому процесі інформаційних технологій.

Права ВПО та жертв конфлікту

Міністерству соціальної політики спільно з профільними комітетами ВРУ та Міністерствами розробити державну програму підтримки жертв конфлікту, яка передбачатиме: соціальну та психологічну реабілітацію осіб, що стали заручниками/полоненими терористичних угруповань або дістали інвалідність у зоні АТО; безоплатну правову допомогу, заходи фізичної безпеки (за необхідності); можливість отримання нової освіти на бюджетній основі або небюджетній із поверненням коштів.

Профільним комітетам ВРУ ініціювати розширення мережі контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ)  для перетину лінії розмежування/адміністративної межі з розміщенням на КПВВ пунктів обслуговування мешканців ОРДЛО та Криму (центри надання адміністративних, соціальних, банківських послуг, послуг нотаріуса; послуг безоплатної правової допомоги тощо). Забезпечити право власності громадян, розширивши перелік товарів та речей для особистого користування, перевезення яких через лінію розмежування/адміністративну межу дозволено.

Кабінету Міністрів України розробити механізм формування фонду виплат матеріальної компенсації жертвам конфлікту (в тому числі – на ліки та медичне обслуговування, послуги психологічних і соціальних служб), який має передбачати такі джерела надходження фінансів: Державний бюджет України; благодійні фонди, кошти міжнародної допомоги; інші доступні джерела, що не заборонені законодавством.

Міністерству соціальної політики ініціювати створення робочої групи з розробки критеріїв та запровадження диференційованого рівня матеріальної компенсації, враховуючи наявність різних особливих обставин та індивідуальних особливостей конкретних жертв збройного  конфлікту. Спільно з Міністерством юстиції з метою захисту майнових прав жертв збройного конфлікту ініціювати розробку механізму виконання майнових (боргових) зобов’язань на окупованих територіях та непідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей.

МінТОТ України ініціювати внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», закріпивши такі додаткові гарантії здійснення права власності, як: створення реєстру майна ВПО в межах тимчасово окупованих територій або в зоні проведення антитерористичної операції і до якого ВПО не мають доступу фізично; врегулювання процедури відновлення права власності ВПО після повернення на попереднє постійне місце проживання через механізм реституції або компенсації у випадках, коли реституція є неможливою.

Кабінету Міністрів України, враховуючи неналежне функціонування Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (Мінсоцполітики), ініціювати покладення обов’язків щодо формування та ведення бази даних на МінТОТ України.

Кабінету Міністрів України ініціювати створення ефективних адміністративних процедур (за критеріями спрощення, прозорості, доступності та ефективності) отримання та відновлення для громадян, які проживали на окупованих територіях, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, майнові права особи; факти народження та смерті; укладання і розірвання шлюбу. Передбачити гармонізацію адміністративних та судових процедур установлення таких фактів з одночасним звільненням ВПО від сплати судового збору у справах щодо встановлення юридичних фактів.

Кабінету Міністрів України розглянути реалізацію таких питань: ініціювання інфраструктурних проектів, які сприяли б адаптації ВПО у регіонах, куди вони переїхали (будівництво житла, соціальних об’єктів); надання грантів, кредитних ліній для започаткування ВПО власної справи в Україні; створення системи підвищення кваліфікації чи перекваліфікації, здобуття освіти для переселенців у регіонах переміщення; розширення списку пільг для роботодавців, які приймають на роботу ВПО; залучення ВПО до переїзду у громади, де будуть реалізовуватися великі інвестиційні проекти.

Права жінок

Верховній Раді України прийняти Закон «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (Стамбульська конвенція).

Верховній Раді України внести зміни до Закону України «Про місцеві вибори» щодо встановлення відповідальності за недотримання обов’язковості представництва осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах не менше 30% від загальної кількості кандидатів у виборчому списку.

Верховній Раді України на виконання вимог Закону України «Про політичні партії в Україні» внести зміни до Закону України «Про вибори народних депутатів України» стосовно обов’язковості представництва осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах не менше 30% від загальної кількості кандидатів у виборчому списку та встановлення відповідальності за недотримання цього положення.

Центральній виборчій комісії погодити свої нормативно-правові акти у відповідність до вимог законодавства щодо 30% розміру квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків від партії у виборчому списку кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати місцевих рад та не допускати порушення цього положення.

Кабінету Міністрів України на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» розробити ефективний механізм запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статі та закріпити його у підзаконних нормативно-правових актах.

Кабінету Міністрів України повністю виконати заходи плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року, які стосуються забезпечення прав жінок, та інших чинних національних програм і планів, які стосуються прав жінок.

Кабінету Міністрів України запровадити, розширити гендерну освіту та ознайомлення з правами жінок для всіх вікових категорій (дошкільний вік, шкільний вік, студенти, дорослі).

Розробити і впровадити ефективні механізми інтеграції прав жінок і гендерної рівності в роботу державних інституцій та місцевих органів влади. Забезпечити призначення на посади керівників різних рівнів виключно на конкурсній основі, не допускаючи гендерної сегрегації та надання переваг кандидатам чоловічої статі.

Кабінету Міністрів України здійснити заходи щодо реального впровадження гендерно орієнтованого бюджетування.

Кабінету Міністрів України оновити методологію проведення гендерно-правової експертизи чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів.

Права дітей

Міністерству соціальної політики, враховуючи вагоме соціальне значення питання деінституалізації, оприлюднювати поточну інформацію (за шість та дванадцять місяців) щодо виконання Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 рр. та плану заходів з реалізації її І етапу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №526-р.

Координаційному центру з надання правової допомоги внести на розгляд Міністра юстиції пропозиції щодо уточнення, протягом якого періоду та / або в якому обсязі (кількість годин) буде забезпечено надання дитині безоплатної вторинної правової допомоги.

Міністерству соціальної політики з метою недопущення таврування дітей розробити зміни до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 №2229-VIII щодо заміни терміну «дитина-кривдник» на «дитина, яка вчинила домашнє насильство».

Міністерству соціальної політики спільно з відповідними центральними органами виконавчої влади та заінтересованими органами, організаціями розробити та прийняти підзаконні акти щодо комплексного міжвідомчого запобігання і протидії домашньому насильству у сім’ях із дітьми, надання допомоги і захисту постраждалим дітям, а також коригування поведінки дітей, які вчинили домашнє насильство.

Кабінету Міністрів України сприяти розвитку інклюзивної освіти, поширюючи її не тільки на дітей з інвалідністю.

Кабінету Міністрів України створити систему катамнезу та запровадити програми раннього втручання в усіх регіонах України.

Права людей з інвалідністю 

Верховній Раді України імплементувати положення Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю до національного законодавства, зокрема щодо недискримінації осіб з інвалідністю, забезпеченням розумного пристосування, в тому числі у сфері зайнятості, деінституалізації та послуг за місцем проживання.

Для ефективної імплементації Міжнародної класифікації функціонування обмежень життєдіяльності та здоров’я Кабінету Міністрів України розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект змін до законодавства щодо реабілітаційних послуг для осіб із порушеннями здоров’я.

Міністерству освіти вивчити питання щодо доцільності об’єднання дітей з особливими освітніми потребами в окремі групи зі спеціальними умовами та розробити систему однакового оцінювання під час проведення апробації ЗНО шрифтом Брайля. Особливі умови слід створювати якнайближче до місця проживання / навчання.

Міністерству соціальної політики розробити Порядок компенсації вартості самостійно придбаних технічних та інших засобів реабілітації, передбачений ч. 1 ст. 27 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

Права людей з проблемами психічного здоров’я

Верховній Раді України погодити ст. 42 Цивільного кодексу України із ч. 3 ст. 300 Цивільного процесуального кодексу України щодо можливості подання заяви про поновлення дієздатності фізичною недієздатною особою.

Верховній Раді України внести зміни до абзацу 2 ч. 4 ст. 63 Цивільного Кодексу України, виклавши її у такій редакції: «Під час призначення опікуна для малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною, а також під час призначення піклувальника для неповнолітньої особи та фізичної особи, цивільна дієздатність якої обмежена, враховується бажання підопічного».

Верховній Раді України внести зміни до ст. 43 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» у частині скасування положення щодо згоди опікуна на медичне втручання відносно недієздатної особи.

Верховній Раді України у зв’язку з низькою спроможністю органів опіки та піклування здійснювати контроль за дотриманням прав людини щодо недієздатних осіб під час їх госпіталізації, внести зміни до ст. 13 Закону України «Про психіатричну допомогу», поклавши функції контролю на органи судочинства.

Кабінету Міністрів України розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо надання права на безпосереднє звернення про отримання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги недієздатним особам та особам, дієздатність яких обмежена.

Кабінету Міністрів України посилити спроможність органів опіки та піклування, зокрема через розроблення відповідного законодавства та ресурсного посилення відповідних інституцій.

Кабінету Міністрів України під час розробки Плану заходів на реалізацію «Концепції охорони психічного здоров’я на період до 2030 року» враховувати довгострокові рішення із реформування інших сфер, залучати до консультацій із її розроблення органи місцевого самоврядування, інші зацікавлені сторони.

Кабінету Міністрів України під час планування та впровадження довгострокових рішень у сфері реформування охорони здоров’я враховувати особливості ланки послуг психічного здоров’я.

[1] Альтернативні звіти у межах 3-го циклу Універсального періодичного огляду стану справ в сфері дотримання прав людини в Україні. Див.: стор.47 // Третій цикл УПО, Україна: ПРООН в Україні, 2017  [Електронний ресурс] – Режим доступу: /wp-content/uploads/2017/04/UPR_3rd-cycle_CSOs_ua.pdf

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: