Публікація

Щодо розподілу майна при розірванні шлюбу

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, про таке: Дружина хоче подати позов про 1. Визнання право спільної сумісної власності на майно, придбане за час подружнього життя 2. Визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними – зняття арешту з майна, яке перебуває в праві спільної сумісної власності Чи може таке бути в одній позовній заяві? Як визначити ціну позову, якщо є декілька квартир, амтомобіль тощо, тобто це може бути орієнтовна ринкова ціна чи має бути експертна оцінка? Скільки судовий збір за такий позов, чи є це позов немайнового характеру? Чи потрібно документи-докази перекладати на українську мову і нотаріально засвідчувати? чи являється позовна заява про визнання недійсними прилюдних торгів позовом немайнового характеру? і який судовий збір для таких позовів? Дуже дякую за допомогу

Відповідь
1. Чи може позовна заява містити одночасно вимогу про визнання права спільної сумісної власності та визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними, зняття арешту з майна, яке перебуває в праві спільної сумісної власності подружжя?

Порядок об&#146єднання позовних вимог врегульований пунктом 1 статті 126 Цивільного процесуального кодексу України.
Суддя під час відкриття провадження у справі, підготовки справи до судового розгляду або суд під час її розгляду мають право постановити ухвалу про об&#146єднання в одне провадження кількох однорідних позовних вимог за позовами одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача чи до різних відповідачів або за позовом різних позивачів до одного й того самого відповідача.
Із змісту статті випливає, що найголовнішою передумовою для об&#146єднання кількох позовних вимог в одне провадження (кількох позовних заяв в одне провадження або поєднання позовних вимог в одній позовній заяві) є їх однорідність (зокрема, вони мають бути нерозривно пов&#146язані між собою або від вирішення однієї з позовних вимог має залежати вирішення інших).
Не зважаючи на те, що статтею передбачено можливість об&#146єднання позовних вимог до різних відповідачів (а це прямо випливає із змісту запитання), в даному випадку однорідність позовних вимог викликає сумніви, оскільки правові відносини, про які йдеться, мають різну правову природу. До того ж, позовна заява про зняття арешту з майна (залежно від правової природи) може розглядатись в порядку адміністративного судочинства. Більш того, варто відзначити, що об&#146єднання позовних вимог може мати негативні наслідки. Сумісний розгляд декількох вимог, навіть тісно пов&#146язаних між собою і однорідних, розширює предмет доказування у справі, збільшує коло учасників процесу, ускладнює (як із об&#146єктивної точки зору, так і з точки зору часових рамок) розгляд та вирішення справи по суті.
Таким чином, в аналізованим випадку доречнішим видається звернення до суду із кількома позовними заявами.

2. Як визначити ціну позову (орієнтовна ринкова ціна чи експертна оцінка)?
Відповідно до пункту 2 статті 80 Цивільного процесуального кодексу України
ціна позову у позовах про визнання права власності на майно або його витребування визначається вартістю майна.
Вартість майна, а, отже, і ціна позову визначається позивачем самостійно та зазначається у позовній заяві. Жодних обов&#146язкових вимог щодо процедури визначення вартості майна для цілей визначення ціни позову законодавством України не передбачено. Однак, варто зазначити, що у випадку, коли визначити вартість майна шляхом досягнення згоди між учасниками подружжя (у тому числі, шляхом визначення орієнтовної ринкової ціни) неможливо, варто звернутись до оцінювача для встановлення вартості майна шляхом проведення його незалежної оцінки.
Порядок та умови проведення оцінки майна визначаються Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

3. Чи є даний позов позовом немайнового характеру?
При визначенні характеру позову як майнового, необхідно виходити з того, чи містить він вимогу про стягнення (відшкодування, повернення) коштів, іншого майна або про визнання протиправним рішення, дії, які впливають на склад майна позивача. Якщо так, то такий позов є майновим.
Позов про визнання права власності є позовом майнового характеру. Позов про визнання договору недійсним (без застосування наслідків недійсності) є позовом немайнового характеру. Позов про зняття арешту є позовом немайнового характеру.

4. Яким є розмір судового збору за подання такого позову?
Розмір судового збору за подання позовної заяви:
o немайнового характеру становить 0,2 розміру мінімальної заробітної плати (243,60 грн.);
o майнового характеру – 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати (243,60 грн.) та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати (3 654 грн.);
o позову про поділ майна при розірванні шлюбу – 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати (243,60 грн.) та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати (3 654 грн.).
o Якщо позовна заява про зняття арешту з майна розглядатиметься в порядку адміністративного судочинства розмір судового збору становитиме 0,06 розміру мінімальної заробітної плати (73,08 грн.).
Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України “Про судовий збір” за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

5. Чи потрібно перекладати документи, що є доказами у цивільному процесі українською мовою і засвідчувати нотаріально?
Відповідно до пункту 1 статті 14 Закону України “Про засади державної мовної політики”
Судочинство в Україні у цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах здійснюється державною мовою. У межах території, на якій поширена регіональна мова (мови) (…) за згодою сторін суди можуть здійснювати провадження цією регіональною мовою (мовами).
Відповідно до пункту 3 статті 14 цього ж Закону
Сторони, які беруть участь у справі, подають до суду письмові процесуальні документи і докази, викладені державною мовою. У межах території, на якій поширена регіональна мова (мови) (…) допускається подача до суду письмових процесуальних документів і доказів, викладених цією регіональною мовою (мовами), з перекладом, у разі необхідності, на державну мову без додаткових витрат для сторін процесу.
Таким чином, якщо документи, про які йдеться, складені однією із мов, передбачених пунктом 2 статті 7 Закону України “Про засади державної мовної політики” (російська, білоруська, болгарська, вірменська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдавська, німецька, новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська, кримчацька) та справа підсудна суду, що знаходиться у межах території, на якій поширена регіональна мова, потреби перекладати документи немає.

6. Чи є позовна заява про визнання недійсними прилюдних торгів позовом немайнового характеру?
Так, позовна заява про визнання недійсними прилюдних торгів є позовною заявою немайнового характеру.

7. Яким є розмір судового збору за подання такого позову?
Судовий збір за подання такого позову становитиме 0,2 розміру мінімальної заробітної плати (243,60 грн.).

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: