Публікація

Питання юристу від Відаль Віталі

Чи має право державний службовець відмовляти громадянину України в проханні або вимозі назвати своє прізвище? І якщо ні, то в якому законі це написано?
Дякую.

Відповідь юриста:

Законодавство прямо не зобов’язує державного службовця на вимогу будь кого називати своє  прізвище. Але це випливає з обов’язків та правил етичної поведінки державного службовця.

Згідно з ч.2 ст.5  законом «Про захист персональних даних»

Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

 

Згідно з законом «Про державну службу»  Державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі – державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Згідно з Статтею 8. «Закону про державну службу» Основні обов’язки державного службовця

  1. Державний службовець зобов’язаний:

2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;

3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.

 

Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах.

 

Стаття 62. Обов’язки державного службовця щодо додержання службової дисципліни

  1. Державний службовець зобов’язаний виконувати обов’язки, визначеністаттею 8цього Закону, а також:

1) не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;

2) виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до громадян, керівництва та інших державних службовців;

  1. Державний службовець особисто виконує покладені на нього посадові обов’язки.

Стаття 64. Дисциплінарна відповідальність державного службовця

  1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 65. Підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності

  1. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.
  2. Дисциплінарними проступками є:

2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;

 

Згідно з правилами етичної поведінки державних службовців (постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 65)

  1. Державні службовці у своїй діяльності керуються принципами етики державної служби, що ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу та запобігання корупції, а саме:

2) гідної поведінки;

Принципи етики державної служби

  1. Гідна поведінка передбачає:

1) повагу до гідності інших осіб;

2) ввічливість та дотримання високої культури спілкування;

3) доброзичливість і запобігання виникненню конфліктів у стосунках з громадянами;

4) недопущення, у тому числі поза державною службою, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

  1. За порушення цих Правил державні службовці несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: