Публікація

ПРАВА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ – 2017

ПРАВА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ[1]

2017 рік у сфері прав людей з інвалідністю запам’ятається як рік законодавчого врегулювання використання терміну «особа з інвалідністю», прийняття довгоочікуваного сучасного Закону України «Про освіту», обраного курсу на деінституалізацію дитячих закладів та декларування впровадження Міжнародної класифікації функціональних обмежень.

Незважаючи на певні зрушення у законодавчій площині, складається  враження, що системність і послідовність цих дій відсутня. З одного боку, на законодавчому рівні закріплюється використання терміну «особа з інвалідністю»[2], а з іншого – Міністерство освіти і науки України рекомендує для використання у навчанні підручники, на обкладинці яких написано «для розумово відсталих дітей». Напевне, лише за допомогою розголосу цієї проблеми у соціальних мережах вдалося розв’язати її у найкоротший термін. Відповідно до наказу МОН у підручниках, які друкуватимуться за кошти державного бюджету у 2017 р., назви патологічних станів учнів загальноосвітніх навчальних закладів буде замінено кодуванням відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб[3].

На жаль, на момент підготовки звіту статистика щодо кількості осіб з інвалідністю на початок 2017 р. відсутня, тому доводиться скористатися даними, які публічно озвучили урядовці. Отже, станом на початок 2017 р. загальна чисельність осіб з інвалідністю в Україні становила 2 млн 600 тис. осіб: понад 240 тис. осіб з інвалідністю I групи, понад 900 тис. осіб – II групи і понад 1,3 млн осіб – III групи; дітей з інвалідністю практично понад 156 тис[4]. Окрім цього, у порівнянні з попереднім 2016 – 2017 навчальним роком на 53% збільшилася кількість учнів в інклюзивних класах – з 2700 осіб до 4100 осіб. Також на 7% збільшилася кількість учнів з особливими потребами, для яких навчально-виховний процес організовано у спеціальних класах загальноосвітніх шкіл за місцем проживання[5].

Підтверджує враження фрагментарності дій із забезпечення прав осіб з інвалідністю прийняття Закону, яким термінологію погоджено із Конвенцією про права осіб з інвалідністю. На жаль, уряд змінив буквально лише термін, не надто вдаючись у зміну моделі інвалідності, яку декларував іще далекого 2012 р. Як приклад – ч. 2 ст. 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», у якій закріплено, що оснащення та пристосування робочих місць здійснюється «з урахуванням обмежених можливостей осіб з інвалідністю»[6]. Очевидно, мало йтися про врахування необхідності мінімізації перешкод у виконанні особою професійних обов’язків. Те ж саме стосується й терміну «розумне пристосування», використання якого, за деякими винятками, не виходить за межі теоретичних змагань. Є сподівання, що реалізація Плану заходів з упровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування обмежень життєдіяльності та здоров’я поліпшить цю ситуацію.[7] Реалізація Плану, як задумано, повинна поширити послуги, пов’язані з порушенням здоров’я не лише на осіб, яким формально встановлено групу інвалідності. Однак терміни виконання заходів, зокрема щодо розроблення законодавства зі впровадження МКФ та надання реабілітаційних послуг ставлять під сумнів реалістичність їх реалізації.

Урядові законодавчі ініціативи у сфері безперешкодного доступу покликані посилити відповідальність за недотримання державних будівельних норм та державних стандартів[8]. Є дві законодавчі ініціативи, через які пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері доступності. Водночас із запровадженням механізму адміністративної відповідальності за дискримінацію порушення у сфері неврахування потреб маломобільних груп населення можуть розглядатись у контексті цього механізму.

Інцидент 2017 р. у київському метрополітені вкотре актуалізував проблему відсутності інфраструктури та умов для незрячих користувачів собак-поводирів. Чоловіка не впустили до метрополітену через те, що він був із собакою, наявність якої пояснював необхідністю супроводу.[9] Дискусія, що розгорнулась у середовищі людей з інвалідністю та поза ним, підтвердила відсутність системної державної політики із забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами.

Вперше у 2017 р. створювалися спеціальні умови для дітей з особливими освітніми потребами під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання, передбачені спільним наказом МОН та МОЗ[10]. Проте у ЗМІ повідомлялося, що діти з інвалідністю та їхні батьки були обурені тим, що особливі (спеціальні) умови забезпечувались без урахування місця проживання дитини, оскільки діти, які потребували спеціальних умов, об’єднувались в окремі групи. Як приклад наводиться ситуація, коли для складання ЗНО дитина з інвалідністю була змушена їхати з одного району міста в інший, що стало додатковою перешкодою для таких дітей, особливо враховуючи недоступність транспортної інфраструктури та значну відстань[11].

Зіштовхнулися з труднощами у процесі отримання відповідного медичного висновку також випускники Києва, оскільки лікарі в поліклініках, до яких батьки зверталися за направленням на лікарсько-консультаційну комісію, не знали про такі вимоги[12].

Усього в 2017 р. для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні було зареєстровано 308 осіб з особливими освітніми потребами, 174 з яких отримали 30 додаткових хвилин для виконання сертифікаційної роботи; 14 –зошити із завданнями та бланки відповідей, надруковані збільшеним шрифтом; 22 потребували доступного туалету; 24 – виконання сертифікаційної роботи за столом, придатним для письма на інвалідному візку. Особи, які потребували допомоги перекладача жестової мови, складали ЗНО в аудиторіях, де здійснювався сурдопереклад (такі аудиторії створювалися, як правило, в обласному центрі)[13]. Схвалюючи спроби створити певні умови під час складання ЗНО, все ж таки слід врахувати необхідність адаптувати ці умови якнайближче до місця проживання чи навчання дитини з інвалідністю.

Упродовж 2017 р. тривала робота щодо підготовки апробації проведення ЗНО з використанням шрифту Брайля. Наприкінці 2016 р. було створено робочу групу з наукових, методичних, практичних працівників[14]. Уже в березні відповідно до наказу МОН[15] на сайті Міністерства оприлюднили для обговорення зміни до програм ЗНО з трьох предметів для осіб, що у навчанні використовують шрифт Брайля. Нарешті, наприкінці 2017 р. було видано відповідний наказ[16] щодо проведення у 2018 р. апробації ЗНО. Отже, відповідно до згаданого Наказу, результати апробаційного тестування не зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

Інша складність полягає в тому, що наразі невідомо, як саме отримані тестові бали за виконання сертифікаційних робіт будуть переводитись у рейтингові оцінки, оскільки розробка цих критеріїв має бути здійснена до березня 2018 р. Є певний ризик, що рейтингова оцінка може бути суттєво нижчою, оскільки сертифікаційні роботи для осіб із порушеннями зору відрізняються від загальних завдань. Наприклад, у сертифікаційній роботі з історії України особи з порушеннями зору виконуватимуть 40 завдань (максимальна кількість балів, які можна набрати – 54), а в інших осіб їх 60 (максимум можна отримати 94 бали)[17]. Виходить, на цей час складно передбачити, як рейтингові оцінки залежатимуть від кількості виконуваних завдань, відповідно, виникає сумнів з приводу можливості конкурувати під час вступу до навчальних закладів.

Відзначився у 2017 р. й Національний цирк України, який у лютому запропонував матері дитини на інвалідному візку додаткові «випробування» для перегляду вистави: «…від сім’ї дівчинки, яка користується інвалідним візком, вимагали залишити візок у гардеробі й через другий поверх по сходах проходити в зал на місця, розташовані на рівні 1-го поверху»[18]. Врешті, після тривалих обговорень у соціальних мережах, втручання Уповноваженого ВР з прав людини цирк встановив підйомник для маломобільних груп та зорганізував службу супроводу для людей з інвалідністю[19] – це свідчення невеликого, та все ж поступу у відстоюванні прав людей з інвалідністю.

[1] Розділ підготували: Мойса Богдан, Фурсова Людмила

[2] Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 19.12.2017 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2249-19

[3] Наказ Міністерства освіти і науки України «Про кодифікацію навчальної літератури для учнів з особливими освітніми потребами» від 02.03.2017 № 335 // Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/7090-

[4] В Україні кількість людей з інвалідністю зросла до 2,6 млн і становить 6% населення // День [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://day.kyiv.ua/uk/news/281117-v-ukrayini-kilkist-lyudey-z-invalidnistyu-zrosla-do-26-mln-i-stanovyt-6-naselennya

[5] Там само

[6] Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 19.12.2017 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2249-19

[7] План заходів затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1008-р. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1008-2017-%D1%80#n10

[8] Ідеться про Проекти Законів: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд» (реєстр №6536 від 01.06.2017) // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61942 та «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за обстеження та паспортизацію об’єктів громадського та цивільного призначення» (реєстр №5546 від 16.12.2016) // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60740

[9] Скандал у метрополітені: чоловіка з собакою-поводирем не пустили в підземку – реакція соцмереж // Новое Время [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/skandal-u-metropoliteni-cholovika-z-sobakoju-povodirem-ne-pustili-v-pidzemku-reaktsija-sotsmerezh-913933.html

 [10] Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність» від 29.08.2016  № 1027/900 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16

[11] Инклюзия «на бумаге» и в реальности // УНІАН [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.unian.net/society/1975589-inklyuziya-na-bumage-i-v-realnosti.html

[12] Там само

[13] Інформаційна довідка до питання 1 «Про забезпечення права на освіту дітей з інвалідністю. Доступність для осіб з інвалідністю закладів освіти, у тому числі тих, в яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання» // лист Міністерства соціальної політики України від 25.09.2017 № 18106/0/2-17/17

[14] Наказ МОН України «Про адаптацію програм зовнішнього незалежного оцінювання для сліпих осіб» від 28.12.2016 №1640 // Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6687-

[15] Наказ МОН України «Про внесення змін до програм зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, математики та історії України щодо адаптації їх для сліпих осіб» від 17.03.2017 №404 // Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/7143-

[16] Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2017 № 1625 «Про проведення в 2018 році апробації технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб з порушеннями зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля» // Освіта.ua [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/58599/

[17] Характеристика сертифікаційної роботи // Український центр оцінювання якості освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://testportal.gov.ua/sertificatist/

[18] Через 8 місяців після випадку з дитиною на візку цирк запустив підйомник для маломобільних груп // Центр інформації про права людини [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://humanrights.org.ua/material/cherez_8_misjiaciv_pisljia_vipadku_z_ditinojiu_na_vizku_cirk_zapustiv_pidjomnik_dljia_malomobilnih_grup

[19] Там само.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: