Публікація

УГСПЛ буде реалізовувати проекти в рамках програми USAID «Нове правосуддя»

USAID-small

УГСПЛ продовжує співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Нижче наведено стислий опис проектів, реципієнтом та виконавцем яких виступає УГСПЛ в рамках субгрантів, наданих проектом «Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

  1. «Проведення регіонального моніторингу діяльності системи безоплатної правової допомоги в Україні»

У відповідності до затвердженого наказом Міністерства юстиції № 287/7 від 31.12.2014 Плану заходів щодо розвитку системи надання безоплатної правової допомоги, наказом від 10.03.2015 № 331/5 Міністерство утворило 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БПД), які забезпечують організацію надання правової допомоги у цивільних та адміністративних справах з 1 липня 2015р.

Варто відмітити, що у населення є великий запит на отримання правової допомоги у цивільних і адміністративних справах, який постійно збільшується і роль місцевих центрів у здійсненні відповіді на цей запит відповідно також весь час зростає. Тому ефективне функціонування місцевих центрів є одним із ключових аспектів розвитку системи безоплатної правової допомоги в цивільних та адміністративних справах в Україні. Від часу утворення цих центрів вже пройшло достатньо часу, і на наразі важливо провести незалежну оцінку ефективності їх роботи, щоб визначити на якому етапі розвитку перебувають ці центри і наскільки ефективною є їх діяльність.

Даний проект спрямований допомогти системі БПД стати більш ефективною у виконанні своїх завдань. Серед більш конкретних цілей можна виокремити наступні:

  • Сформувати інструментарій та методологію для об’єктивної та незалежної оцінки роботи державних центрів, який можна було б використовувати на регулярній основі будь-якій зацікавленій стороні.
  • Провести оцінку (моніторинг) стану роботи місцевих центрів БПД по всій Україні та сформувати звіт на основі результатів моніторингу, що буде містити певні рекомендації по вдосконаленню роботи центрів.

Період виконання: липень-грудень 2017р.

  1. «Щорічне дослідження національної судової практики «Precedent UA – 2017»

Після прийняття нових положень до Кримінального процесуального кодексу України, які зобов’язали українські суди у своїх рішеннях застосовувати прецеденти Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), українська судова система почала робити перші кроки до зближення з англосаксонською системою права. Дослідження «Precedent UA» – це єдине в Україні систематичне дослідження цього аспекту діяльності судів у країні. Проблема імплементації рішень ЄСПЛ є багатогранною та складною: передбачає зміну підходів до окремих питань, поглядів на суть питань, і в цілому парадигму зміни у правовій культурі суспільства. При цьому головна роль належить суддям, які застосовують підходи засновані на повазі до прав людини у щоденній практиці.

Дослідження «Precedent UA» є необхідним для моніторингу застосування практики ЄСПЛ і не лише кількісного показника, але й якісного, щоб уникнути формування неправильної національної практики, з викривленими підходами до міжнародних принципів права. Об’єкт дослідження щороку однаковий, але є змінним предмет: в 2017 році темою дослідження обрано питання застосування судами практики ЄСПЛ щодо України за статтею 6 (в кримінальних справах) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Проект ставить на меті такі цілі:

  • встановити кількісний та якісний рівень застосування національними суддями практики ЄСПЛ щодо України за статтею 6 Конвенції; встановити причини невдалого (неправильного) застосування національними суддями практики ЄСПЛ;
  • відзначити прогрес у застосуванні підходів ЄСПЛ і висловити повагу до тих суддів, які підтримують послідовний рух до впровадження стандартів прав людини в судову практику України: наприкінці відбувається урочисте визначення десятки найкращих судів або суддів.

Період виконання: вересень 2017р. – липень 2018р.

Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 55 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Додаткові відомості про програми USAID можна отримати у Відділі інформації та зв’язків з громадськістю USAID за телефоном +38(044)521-5741, на Інтернет-сторінці http://ukraine.usaid.gov або у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Програма USAID «Нове правосуддя» реалізується з жовтня 2016 р. і ґрунтує свою діяльність на здобутках попередніх проектів USAID «Україні: верховенство права» та «Справедливе правосуддя». Мета програми – надання підтримки судовій владі, Уряду, Парламенту, адвокатській спільноті, правничим колам, громадському суспільству, ЗМІ та громадянам у створенні умов для функціонування незалежної, підзвітної, прозорої та ефективної системи правосуддя, яка забезпечує верховенство права, та у боротьбі з корупцією. Детальнішу інформацію про програму можна отримати за телефоном +38(044)581-3303».

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Судді та адвокати отримали сертифікати від УГСПЛ про підвищення знань щодо ефективного притягнення за злочини, скоєнні під час збройного конфлікту

Підвищення професійного потенціалу суддів та адвокатів із застосування норм міжнародного гуманітарного права в національній судовій...

26 Липня 2021

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: